Raat Kee Chaandanee|Night Moonlight|hindi & English poem

0
रात्र चांदण्यांची ही रात्र चांदण्यांचीडोळ्यांत साठवावीदाटून मेघ हे सारेघन आज बरसावे हे थेंब सारे हे आजमोत्यांनी सजवावेकाटेरी झूडपांनाहीरंग नव्याने बहरावे ही रातराणीची गाणीमन...

TRENDING RIGHT NOW